പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Wednesday, 23 January 2013


28.01.2013 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് താനൂര്‍ ബി.ആര്‍.സീ യില്‍ പ്രധാനാധ്യപകരുടെ യോഗത്തിന് മുന്‍പ് ഇന്‍കം ടാക്സുമായി ബന്ധപെട്ട ഒരു പരിശീലന ശില്‍പശാല നടത്താന്‍ നിശച്ചയിചിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു.   എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ശില്‍പശാലയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എ.ഇ.ഒ  നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment