പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Thursday, 7 March 2013

യു എസ് എസ് വിജയികള്‍--താനൂര്‍

താനൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയില്‍ 2011-12,2012-13 അധ്യയന വര്‍ഷങ്ങളില്‍ USS പരീക്ഷയക്ക് യോഗ്യത നേടിയ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ കാണിച്ചിട്ടുള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

No comments:

Post a Comment