പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Friday, 15 March 2013

UID UPDATION

താനൂർ ഉപജില്ലയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകൾ ഇനിയും UID/EID/NPR  സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെയും, FACING SHEET എൻട്രി തീർക്കാതെയും കാണപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ വിവരം പ്രധാനാധ്യപകരെ പല തവണ ഫോണിലും യോഗങ്ങളിലും അറിയിചിട്ടുല്ലതാണ് എന്നാൽ ഇനിയും കാര്യക്ഷമമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ അവസാനമായി ഒരു അവസരം കൂടി നല്കുന്നു

16.03.2013 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി 

 നിശ്ചിത സമയത്തിനകം  UID WEBSITE ൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപെട്ട്  AEO  തലത്തിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ നല്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും അറിയിക്കുന്നു.

 UID വെബ്സൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണിചിടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക

1 comment:

  1. Excelente post, muchas gracias por compartirlo, da gusto visitar tu Blog.
    Te invito al mio, seguro que te gustará:
    http://el-cine-que-viene.blogspot.com/

    Un gran saludo, Oz.

    ReplyDelete