പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Wednesday, 27 November 2013

താനൂര്‍ സബ്‌ജില്ല കലോത്സവം 2013 അവസാന പോയിന്റ്നില

താനൂര്‍ സബ്‌ജില്ല കലോത്സവം 2013
               Kerala School Kalolsavam
            School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.  School                                    Point
   1     19026  D. G. H. S. S. Tanur              101
   2     19030  S. S. M. H. S. S. Theyyalingal     92
   3     19029  C. P. P. H. M. H. S. Ozhur         79
   4     19024  G. H. S. S. Kattilangadi           65
   5     19078  B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur    56
 
          
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No. School                                     Point
   1    19026   D. G. H. S. S. Tanur               91
   2    19079   G. H. S. S. Niramaruthur           90
   3    19030   S. S. M. H. S. S. Theyyalingal     77
   4    19078   B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur    73
   5    19027   G. R. F. T. H. S. Tanur            68
           School Point ( Festival : LP General)
Sl.No. School                                    Point
   1    19660  G. L. P. S. K.Puram                23
   2    19659  A. M. L. P. S. Velliyampuram       20
   3    19665  A. M. L. P. S. Perumanna           20
   4    19606  A. M. L. P. S. Ayyaya              18
   5    19602  G. M. P. S. Cherumukku             17
            School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.  School                                    Point
   1     19666  A. M. U. P. S. Areekad             60
   2     19026  D. G. H. S. S. Tanur               56
         19676  A. U. P. S. Pariyapuram         51
   3
       Central
   4     19667  G. U. P. S. Karingappara           45
   5     19681  A. M. U. P. S. Ayyaya              44


No comments:

Post a Comment