പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Friday, 25 January 2013

LSS $ USS INVIGILATION DUTY

അറിയിപ്പ് 
താനൂര്‍ ഉപജില്ലയില്‍ എല്‍..... ,എസ് ,എസ് പരീക്ഷക്ക് 9 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആണ് ഉള്ളത് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1,  താനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                      :                   ജി.എല്‍.,പി താനൂര്‍
2.  താനാളൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്               :                   ജി.എല്‍,പി   കെ,പുരം
3.  ഒഴുര്‍  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                         :                  എ.എം.യു.പി. അയ്യായ്യ
4.  നന്നംബ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                    :                  എസ്.എന്‍..,യു.പി നന്നംബ്ര
5.  നിറമരുതുര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്            :                  എ.എംഎല്‍ പി കോരങ്ങത്ത്
6.  ചെറിയമുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്       :                   എ.എം യു പി വാണിയന്നുര്‍
7.  പൊന്മുണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്            :                   ജി എച് എസ് പൊന്മുണ്ടം
8.  വളവന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്             :                   എ.എം.യു .പി കന്മനം
9.   പെരുമണ്ണ ക്ലാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് :                    ജി.എം.എല്‍ പി കുറ്റിപ്പാല

യു.എസ്.എസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ 2 ഏണ്ണം ഉണ്ട്

1.  എ.എം.യു.പി. അയ്യായ്യ
2.  ജി .എം യു പി. മീനടത്തൂര്‍

പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയൊഗിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് 28.01.2013 രാവിലെ മുതല്‍ ബ്ലോഗിലെ  what,s new പേജില്‍ നിന്നും download ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.പ്രധാനാധ്യപകരുടെ അന്നേ ദിവസമുള്ള യോഗത്തില്‍ ആയത് കൈപറ്റുവാനും  മറ്റു അടിയന്തിര കാര്യങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിലെക്കുമായി എല്ലാ HM,s ഉം യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കെണ്ടാതാനെന്നു എ.ഇ.ഒ അറിയിക്കുന്നു.

LSS :താനൂര്‍, താനാളൂര്,നന്നംബ്ര,നിറമരുതുര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ പെടുന്ന പരീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ 29.01.2012ന് രാവിലെ 10 മണിക്കും, ഒഴുര്‍,ചെറിയമുണ്ടം, പൊന്മുണ്ടം, പെരുമണ്ണ ക്ലാരി, വളവന്നൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കും താനൂര്‍ ബി.ആര്‍.സി യില്‍ നടക്കുന്നതാണ്.


USS: GMUP മീനടത്തൂരിലെക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ രാവിലെ 10 മണിക്കും AMUP അയ്യായ്യ ലേക്ക്  നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സ്‌ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കും ആണ്ബി ആര്‍ സി
യില്‍ നടക്കുക.

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. please be patient.. and wait for our reply.. as u have not attended the conference dated yesterday.. there would be doubts

      Delete