പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Friday, 1 February 2013

ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് 
എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും ഇതിനോടകം തന്നെ എല്‍.എസ്.എസ്.,യു.എസ്.എസ്, സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ്‌ 2012-13 ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ്‌ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാല്‍ ഹാള്‍ ടിക്കെട്ടുകള്‍ DOWNLOAD ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്തവരും, ഹാള്‍ ടിക്കറ്റില്‍ അപാകതകള്‍ ഉള്ളവരും ഇന്ന് തന്നെ (01.02.2013) ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

01.02.2013 ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കാന്‍ നിര്‍വാഹമില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു 

No comments:

Post a Comment