പുതിയ GPF ഫോമുകള്‍ "Forms" മെനുവില്‍ ലഭ്യമാണ്.......... ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകള്‍ക്കായി "What's New" നോക്കുക ..

Friday, 1 February 2013

UID വിശദാംശങ്ങള്‍ അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം

സ്കൂളുകളിലെ UID എന്‍റോള്‍മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സ്കൂള്‍ കോഡ് തന്നെയാണ്  യൂസര്‍നെയിമും പാസ് വേഡും. വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സര്‍ക്കുലറും, ഹെല്‍പ് ഫയല്‍ ഉം സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ് 

ഈ അറിയിപ്പ് മുന്‍പും ബ്ലോഗില്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാല്‍ പല പ്രധാനാധ്യാപകരും വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിട്ടില്ല.
 അടിയന്തിരമായും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ 02.02.2013, 05.00 മണിക്കകം അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുക.

No comments:

Post a Comment